­
Nastavnici Beogradkse bankarske akademije Hasan Hanić i Duško Knežević posetili su Svetsku banku u Vasingtonu u periodu od 17. maja 2010. i tom prilikom razgovarali sa izvršnim direktorom švajcarke konstituience, predstavnik države Srbije u Svetskoj banci dr Biljanom Chroneos Krasavac i vodećim ekonomistom Svetske banke dr Dušanom Vujovićem. 
­