­

 

3

BANK PRESS FEST - jedinstven festival ekonomske nauke, biznisa i medija održan je 16 i 17. juna 2010. godine.

Centralni deo festivala bio je međunarodni simpozijum ekonomista, privrednika i bankara na temu "Novi model privrednog razvoja Srbije". Skup su otvorili guverner NBS u ostavci gospodin Radovan Jelašić, profesor Hasan Hanić potpredsednik Atlas grupe i profesor Dejan Erić direktor Institua ekonomskih nauka. 

Na svečanom koktelu povodom otvaranja BANK PRESS FESTA 2010. gramate za organizaciju festivala dobili su mr Duško Knežević, predsednik Atlas grupe i prof. dr Dejan Erić, direktor Instituta ekonomskih nauka i predesdnik saveta festivala.

Prezmite program festivala.

Preuzmite bilten broj 1.

Besedništvo, 16.jun Takmičenje novinara, 17. jun Zaključci sa naučnog skupa

Link ka novom sajtu BANK PRESS FEST-a www.bankpressfest.rs.

16_jun_Bank press fest 02Guverner mr Radovan Jelašić, prof. dr Dragan Milinković, prof. dr Hasan Hanić i dekan prof. dr Goradana Vukelić 16_jun_Bank press fest 03Prof. dr Hasan Hanić
bf2Prof. dr Gordana Vukelić, guverner NBS u ostavci gospodin Radovan Jelašić i mr Duško Knežević bf4Prof. dr Dejan Erić, IEN
bf5Guverner NBS u ostavci gospodin Radovan Jelašić bf6Prof. dr Ljubomir Madžar
bf7Profesori Mlađen Kovačević, Hasan Hanić i Ljubomir Madžar bf8 Gospodin Nikola Fabris, Centralna banka Crne Gore
bf9Gospođa Diana Marković-Bajalović, Komisija za zaštitutu konkurencije bf10 Gospođa Renata Pindžo, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
bf11Dr Mališa Đukić, BBA bf12Mr Milena Kovačević, BBA
bf13Dr Branko Živanović, BBA bf15Dr Slavenko Grgurević, IEN
bf14Dr Zoran Grubišić, BBA bf17Učesnici

16_jun_Bank press gramata 5Mr Duško Knežević i prof. dr Dejan Erić, dobitnici gramata za organizaciju BANK PRESS FESTA 2010.

16_jun_Bank press gramata 2Hasan Hanić, Ivana Domazet i Duško Knežević

16_jun_Banki press gramata 3Hasan Hanić, Dragan Jerković, Ivana Domazet, Duško Knežević i Radoš Glišić 16_jun_Bank press gramata 6Gordana Vukelić, dekan BBA, Zlatko Stefanović rektor univerziteta Union i Jelena Kilibarda sekretar BBA

 

 

 

­