­
U petak, 05. oktobra 2007. godine, u 10h, u Amfiteatru 1 prof. dr BILJANA CHRONEOS-KRASAVAC, predstavnik Srbije u Svetskoj banci u Vašingtonu, održala je drugo predavanje u ovoj godini na temu:

Svetska banka i njena uloga u snižavanju nivoa siromaštva u svetu
Prof. dr Biljana Chroneos-Krasavac, prof. dr Hasan Hanić, dr Predrag Dedeić Studenti prve i druge godine na predavanju u Amfiteatru 1

­