­

Povodom otvaranja nove školske godine, u ponedeljak, 01. oktobra prisutne studente i goste pozdravio je Dekan fakulteta, a uvodno predavanje na temu "Monetarna politika - šta može, a šta se od nje očekuje" održala je viceguverner NBS dr Dijana Dragutinović.

dr Hasan Hanić, dekan; dr Dejan Erić, direktor Instituta ekonomskih nauka; dr Dijana Dragutinović, viceguverner NBS; dr Predrag Dedeić, prodekan za nastavu BBA i dr Zvonko Brnjas, prodekan za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju na BBA dr Dijana Dragutinović

Studenti i gosti

­