­
Aleksandar Zdravković odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom  "Determinante javnog duga i fiskalne održivosti"  25. decembra 2019. godine.
 
Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su mentor, prof. dr Zoran Grubišić i članovi emeritus prof. dr Hasan Hanić  i prof. dr  Srđan Marinković, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu. 
 

 Zdravkovic odbrana

­