­

U utorak, 16. marta 2010. godine, u 12h, u okviru predmeta Principi marketinga, dr Tatjana Mamula, direktor Agencije za marketing MASMI Beograd, održala je predavanje na temu "Brend, brendiranje i merenje vrednosti brenda".

Studenti BBA ispoljili su visok stepen interesovanja za ovu oblast, naročito iz ugla brendiranja finansijskih usluga.
Dekan BBA prof. dr Hasan Hanić predstavlja predavača Dr Tatjana Mamula
­