­
U petak, 12. oktobra 2018. godine u okviru predmeta Monetarna ekonomija, predstavnice Agencije za osiguranje depozita Ksenija Zorčić, direktorka Sektora za praćenje i očuvanje finansijske stabilnosti, Jelena Manojlović, Svetlana Bićanin i Sonja Popara iz Odeljenja za osiguranje depozita održale su predavanje na temu "Uloga i značaj sistema osiguranja depozita u Srbiji".
 
AOD12101         1210AOD
     
­