­

Od 17. jula do 21. avgusta 2017. godine, zbog kolektivnog godišnjeg odmora u Sekretarijatu Fakulteta biće organizovano dežurstvo prema sledećem rasporedu:

17.7 - 28.7. radnim danima od 10:00 do 19:00, subotom od 10:00 do 14:00

31.7 - 19.8. radnim danima od 10:00 do 15:00, subotom od 10:00 do 14:00

­