­

Od 23. jula do 27. avgusta 2018. godine, zbog kolektivnog godišnjeg odmora u Sekretarijatu Fakulteta biće organizovano dežurstvo i to: radnim danima od 10.00 do 15.00 i subotom od 10.00 do 14.00.

­