­

U Torunju je 22. i 23. juna 2017. godine održana medjunarodna naučna konferencija "Contemporary Issues in Economy" na kojoj su svoje radove prezentovali profesor Darko Vuković i doktorand našeg fakulteta Tijana Kaličanin.

 

Tijana

­