­

U skladu sa Ugovorom o saradnji sa Univerzitetom Sophia Antipolis u Nici, naše studentkinje Tijana i Selena Milošević polažu ispite na francuskom jeziku po programu koji im omogućava dobijanje dvojne diplome.

Na Univerzitetu Sophia Antipolis je u toku proces akreditacije kojom će se našim budućim studentima osnovnih i master studija omogućiti dobijanje dvojne diplome i na engleskom jeziku.

­