­

Dusan Skendžic, generalni direktor Nacionalne banke Grcke, 18. oktobra 2006. godine održao je predavanje na temu »Bankarstvo u Srbiji« i prezentaciju Nacionalne banke Grcke.

Gospodin Skendžic, magistar elektrotehnike i MBA, je u periodu 2001-02. bio osnivac i izvrsni direktor kompanije TELEPREMISE, koja je razvila softverski proizvod i bazu klijenata u oblasti pripreme krovnih povrsina za predajnike trece generacije mobilnih sistema, zatim 2002-03. bio je Predsednik Upravnog Odbora VOJVOÐANSKE BANKE, a od februara 2004. do juna 2005. Savetnik za Ekonomiju Predsednika Vlade.

Gostovanje gospodina Skrendžica nastavlja zapocetu praksu Beogradske bankarske akademije, da svojim studentima predstavi eminentne strucnjake iz oblasti bankarstva i finansija.

Dekan prof. dr Hasan Hanić, generalni direktor Nacionalne Banke Grčke Dušan Skendžić i dr Vlasta Vuković Predavanje generalnog direktora Nacionalne banke Grčke Dušana Skendžića

Studenti na predavanju

­