­
Galerija fotografija sa uvodnog predavanja povodom početka školske 2006/07 godine  - 18 septembar 2006
Pozdravni govor Dekana prof. dr Hasana Hanića

Ministar finansija mr Mlađan Dinkić

Uvodno predavanje ministra finansija na temu Predavači, gosti i studenati školske 2006/07 na prvom času

Rukovodstvo Fakulteta i ministar finansija

­