­

Dana 13 i 14. septembra 2006. godine BBA su posetili predstavnici NASD Nick Bannister i Bea Benkova. U razgovoru sa rukovodstvom Fakulteta i nastavnicima razmatrane su mnoge mogućnosti buduće saradnje.

Dekan prof. dr Hasan Hanić, dr Ismail Musabegović i predstavnici NASD Bea Benkova i Nick Bannister Radni sastanak prodekana prof. dr Dejana Erića sa predstavnicima NASD
Prodekan prof. dr Dejan Erić, predsenik komisije za HOV Milko Štimac, predstavnici NASD Bea Benkova i Nick Bannister Predstanici NASD Bea Benkova, Nick Bannister i prodekan prof. dr Dejan Erić
­