­

Doc. dr Darko Vuković održao plenarno predavanje "EU Financial Integration - Impact of the Crisis” na međunarodnoj konferenciji "Forming of Eurasian Economic Union: Finacial-Legal aspect” koju je 6. i 7. oktobra 2015. godine organizovao Uralski državni ekonomski univerzitet.

 

10 okt vuk1 10 okt vuk2
­