­
U sredu, 27.02.2008. godine Ministarstvo nauke Republike Srbije donelo je odluku o akreditaciji Beogradske bankarske akademije - Fakulteta za bankarstvo, osiguranje i finansije, u oblasti društvenih nauka - ekonomija, za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti.
­