­

Ronald Meier - CEO i Uwe Trummer - Head of Business Development, menadžeri u kompaniji Teletrader (www.teletrader.com) iz Beča posetili su 4. juna 2008. godine IEN i BBA. Tom prilikom zaključen je ugovor o saradnji sa BBA kojim je Teletrader obezbedio informativnu platformu sa vodećih svetskih berzi i Beogradske berze.

 
­