­

 

 

 

 

 

U četvrtak, 5. juna, u 12:00 časova, u prostorijama BBA održao se sastanak učesnika Tempus projekta pod nazivom „Business University of the New Age in Serbia-BBA“ ili skraćeno BUONA – koji BBA realizuje u saradnji sa partnerima iz Italije (School of Management – Torino, skraćeno SAA) i Španije (UDS Law School - Universidad De Sevilla.

U okviru ovog projekta, zajedno sa gore navedenim evropskim partnerima, BBA razvija međunarodni studijski Master i MBA program pod nazivom "Finansijsko-bankarski i poslovni menadžment". Diplome stečene na ovim studijama će imati međunarodno (evropsko) važenje i to kako u okviru akademske, tako i šire poslovne zajednice u Evropi.

Master i MBA program su na sastanku predstaviti rukovodilac BUONA projekta, dr Giuseppe Dutto, profesor na SAA iz Torina; dr Besim Ćulahović, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Dekan BBA prof. dr Hasan Hanić.

Prof. dr Hasan Hanić Dr Giuseppe Dutto

Dr Besim Ćulahović

­