­

 

Prof. dr Hasan Hanić prezentovao je rad pod naslovom Global Financial Crisis: Causes, Consequences and the Impact on Serbian Economy na međunarodnoj naučnoj konferecniji Contemporary Trends and Prospects of Economic Recovery koja je održana 10. i 11. oktobra 2014. godine na Univerzitetu u Nici (University of Nice Sophia Antipolis, France). U radu konferencije, čiji je suorganizator Beogradska Bankakarska Akademija, učestvovalo je preko 30 naučnih i univerzitetskih radnika iz osam zemalja Evrope.  U izradi referata učestvovali su i Edo Duran i Milena Lazić, koji su asistenti – saradnici na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji.

9 okt nica1Sastanak članova Programskog odbora Konferencije     10 okt nica2Dekan prof. dr Hasan Hanic prezentuje referat

 

­