­

U periodu od 9. do 11. septembra dekan Fakulteta prof. dr Hasan Hanić posetio je tri univerziteta u Ankari: GAZI Univerziet , ANKARA Univerziet i TURGUT OZAL Univerziet i tom prilikom razgovarao  sa rektorom Gazi univerziteta prof. dr Suleymanom Bujukberom, rektorom univerziteta Turgut Ozal prof. dr Abdulkadirom Sengunom i dekanom Fakulteta političkih nauka Ankara univerziteta prof. dr Yalcinon Karatepom o mogućnostima saradnje u oblasti naučnoistraživačkog rada, razmene nastavnika i studenata.

9 sep ist1Rektor prof. dr Abdulkadir Sengun i dekan prof. Hasan Hanić     9 sep ist2U sredini: Rektor GAZI univerziteta prof. dr Suleyman Bujukber i dekan BBA H. Hanić

 

­