­

U petak 21.11.2008. godine Beogradsku bankarsku akademiju – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije i Institut ekonomskih nauka posetio je dekan Ekonomskog fakulteta u Ljubljani prof. dr Dušana Mramor.

Tom prilikom razmenjena su međusobna iskustva i potpisan memorandum o međusobnoj saradnji.

Ispred Beogradske bankarske akademije – Fakulteta za bankarstvo, osiguranje i finansije memorandum o saradnji je potpisao dekan prof.dr Hasan Hanić.

 

Prof. dr Dejan Erić, prof. dr Dušan Mramor i prof. dr Hasan Hanić Prof. dr Dejan Erić, prof. dr Dušan Mramor i prof. dr Hasan Hanić
Prof. dr Dejan Erić, prof. dr Dušan Mramor i prof. dr Hasan Hanić Prdavači BBA i IEN
­