­

Regionalni menadžer Coface osiguranja za Mediteran i Afriku i bivši izvršni direktor AXA osiguranja u Srbiji, Antonio Marchitelli, odbranio je 03. aprila u 14h master rad na BBA pred komisijom u sastavu: prof. dr Hasan Hanić (predsednik Komisije), prof. dr Zoran Grubišić (mentor) i prof. dr Ivana Domazet. Tema master rada je bila: Export credit insurance as a key trade finance tool to face increasing corporate defaults”.

3 april am 1Prof. dr Hasan Hanić, prof. dr Ivana Domazet, prof. dr Zoran Gribišić i Antonio Marchitelli 3 april am 2Antonio Marchitelli
3 april am 3Antonio Marchitelli prima čestitke od dekana prof. dr Hasana Hanića

 

­