­

U ime Fakluteta kao licenciranog testing centra za sticanje ECDL sertifikata, koji je prepoznatljiv u Srbiji i čitavoj Evropi, dekan prof. dr Hasan Hanić i prodekan prof. dr Mališa Đukić  su 28. februara našim studentima druge godine uručili  ECDL Start sertifikate i indekse kojima se potvrdjuje da  su studenti položili testove iz sledećih modula: Obrada teksta, Tabelarne kalkulacije, Korišćenje baze podataka, Powe point prezentacija.

Studenti su navedene module savladali na časovima vežbi u okviru nastavnog predmeta Informacioni sistemi koji se izučava na drugoj godini osnovnih studija.  


28 feb ecdl1Dekan uručuje ECDL sertifikat studentu Ani Vasiljević 28 feb ecdl2Studenti BBA
28 feb ecdl3Prodekan uručuje ECDL sertifikat Tijani Balović 
­