­

Dana, 28.09.2009 godine, dekan prof. dr Gordana Vukelić i prof. dr Hasan Hanić primili su predstavnike AIG Life Osiguranje a.d.o., Vladimira Veselinovića i Djordja Vujovića. Predstavnici Life Osiguranje a.d.o., obavili su intervju sa svršenim I studentima III godine BBA u cilju zaposlenja u navedenoj osiguravajućoj kući.

 

sep28_intervju1Prof. dr Gordana Vukelić, dekan BBA i prof. dr Hasan Hanić, predsednik saveta fakulteta u razgovoru sa predstavnicima Life Osiguranja sep28_intervju2Svršeni studenti BBA u razgovoru sa predstavnicima Life osiguranja

sep28_intervju3Predstavnici Life osiguranja i mr Milena Kovačević

­