­

Generalni direktor Piraeus Bank, gospodin Neoclis Neocleous,  posetio je 18. marta  2013. naš fakultet. Na sastanku sa rukovodstvom fakulteta, na kome se razgovaralo o različitim oblicima saradnje, dogovoreno je, pored ostalog, sledeće:

  • Banka će stipendirati u iznosu od 1000 evra najboljeg studenta završne godine studije
  • Banka će svake godine zaposliti najmanje dva diplomirana studenta fakulteta
  • Banka će svake školske godine angažovati svoje eksperte u realizaciji stručnog dela nastave na fakultetu.
piraeus 1Generalni direktor Piraeus Bank, gospodin Neoclis Neocleous i Dekan prof dr. Hasan Hanić piraeus 2Rukovodstvo Piraeus banke i Dekan fakulteta


­