­

Obaveštavamo javnost da je u utorak 05. februara 2013. godine u 17 časova odbranjena doktorske disertacije mr Sandre Kamenković pod nazivom "Analiza efekata ekonomske politike u Srbiji u periodu svetske ekonomske krize". Komisiju za za odbranu doktorske disertacije činili su ispred BBA: predsednik Dekan prof. dr Hasan Hanić, mentor prof. dr Zoran Grubišić i član prof dr Nikola Fabris - Univerzitet u Beogradu Ekonomski fakultet u Beogradu.

05 feb dokt 1Prof. dr Zoran Grubišić, prof. dr Nikola Fabris , Dekan prof. dr Hasan Hanić i kandidat mr Sadra Kamenković 05 feb dokt 2dr Sandra Kamenković

 

 

­