­

Manpower Srbija je u saradnji sa sa Fakultetom omogucila najboljim studentima besplatno pohadjanje kurseva radi sticanja mekih vestia i preporuka za zaposljavanje.

Manpower Srbija je globalna prestizna i vodeca kompanija koja pruza usluge zaposljavanja i profesionalnog napredovanja kroz veliki broj obuka i kurseva.

­