­

Predstavnici Univeziteta Vitez iz Travnika, Bosna i Hercegovina prorektor prof. dr Vinko Kandžija i izvršni menadžer mr Senad Tatarević 11. maja 2012. godine posetili su BBA i tom prilikom potpisan je Ugovor o saradnji.

Ugovor predvidja razmenu studenata, nastavnika kao i rad na zajedničkim nastavnim i istraživačko-razvojnim projektima.

12maj ugunvitezPredstavnici Univerziteta Vitez, sa dekanom BBA, direktor IEN i saradnicima IEN     12 maj vitez 2Potpisivanje ugovora o saradnji

­