­

Doktorska disertacija mr Tatjane Mrvić pod nazivom "Rejting sistem kao faktor stabilnog razvoja finansijskog tržišta u Srbiji" sa izveštajem komisije stavljeni su na uvid javnosti (kabinet 207).

 

Doktorska disertacija mr Jelene Vemić-Đurković pod nazivom "Upravljanje ljudskim kapitalom kao generator uspešnosti sektora poslovnog bankarstva u Srbiji" sa izveštajem komisije stavljeni su na uvid javnosti (kabinet 207).

­