­

Prof. dr Hasan Hanić podneo je uvodno izlaganje na Osmoj međunarodnoj naučnoj konferenciji "Employment, Education and Entrepreneurship" koja je održana u Beogradu. Na Konferenciji, čiji je suorganizator bio i naš fakultet, učestvovalo je preko 70 autora iz Evrope, Amerike i Azije.

­