­
IB

Investiciono bankarstvo

Studijski program: INVESTICIONO BANKARSTVO
SAZNAJ VIŠE

 

BFIB

Bankarstvo, finansije i biznis

Studijski program: BANKARSTVO, FINANSIJE I BIZNIS
SAZNAJ VIŠE

 

MM

Marketing menadžment

Studijski program: MARKETING MENADŽMENT
SAZNAJ VIŠE

 

­