­

logo bba1

 Contact

 

Mr Ivana Simeunović, asistent  odbranila  je 6. septembra 2010. godine doktorsku disertaciju "Statističko-aktuarske osnove i rešavanje problema u procesu formiranja tarifa u osiguranju od autoodgovornosti" na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji, pred komisijom u sastavu: prof. dr Hasan Hanić, mentor, dr Veselin Avdalović, vanredni profesor, predsednik Komisije i dr Mladenka Balaban, docent, član Komisije.

6sep_is_1Ivana Simeunović prezentuje doktorsku disertaciju 6sep_is_2Ivana Simeunović i Komisija za odbranu doktosrke disertacije u sastavu prof. dr Hasan Hanić, mentor, dr Veselin Avdalović, predsednik i dr Mladenka Balaban, član

6sep_is_3Ivana Simeunović i Komisija za odbranu doktorske disertacije

­