­

logo bba1

 Contact

 

U utorak, 16. marta 2010. godine, u okviru predmeta Principi  marketinga, dr Tatjana Mamula, direktor Agencije za marketing MASMI Beograd, održala je predavanje na temu "Brend, brendiranje i merenje vrednosti brenda".
Studenti BBA ispoljili su visok stepen interesovanja za ovu oblast, naročito iz ugla brendiranja finansijskih usluga.

­