­

logo bba1

 Contact

 

 

 

 

U petak, 26.10.2007. godine, u sklopu Projekta BUONA prof.Giuseppe Dutto, Scuola di Amministrazione dell' Universita degli Studi di Torino (SAA)i prof. dr Besim Ćulahović sa Ekonomskog fakulteta iz Sarajeva posetili su BBA. To je prvi u nizu sastanaka koji će se u naredne dve godine održavati na redovnoj osnovi. Prof. Giuseppe Dutto imao je priliku da obiđe zgradu BBA i uveri se u mogućnosti razvoja MBA studija koje i jesu cilj ovog projekta. U narednih devet dana koliko će gost iz Italije boraviti u Beogradu biće organizovani sasatanci sa svim predavačima sa Fakulteta.

U toku sutrašnjeg dana dolazi i prof. Miguel Angel Adame sa Univerziteta u Sevilji koja je takođe članica Konzorcijuma pri izradi ovog projekta.

Prof. dr Hasan Hanić i prof. Giuseppe Dutto, Scuola di Amministrazione dell'Universita degli Studi di Torino (SAA) Prof. dr Hasan Hanić i prof. dr Besim Ćulahović, Ekonomski fakultet, Sarajevo, BiH
Dr Predrag Dedeić, prof. dr Besim Ćulahović, prof. Giuseppe Dutto, prof. dr Hasan Hanić, prof. dr Dejan Erić, mr Jovan Zubović i dr Zvonko Brnjas
­