­

logo bba1

 Contact

 

Milica Bugarčić odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom "Istraživanje uticaja dohotka na tražnju za potrošnim dobrima - Teorijsko-metodološke osnove i empirijska primena" 26. decembra 2019. godine.
 
Komisiju za odbranu doktorske disertacije činilu su mentor, emeritus prof. dr Hasan Hanić  i članovi prof. dr Zoran Grubišić i prof. dr Radmila Janičić, redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. 
 
 Mica odbrana
­