­

logo bba1

 Contact

 

BBA i izdavačka kuća Data Status 28. novembra 2006. godine organizovali su promociju srpskih prevoda knjiga

Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta, autora Fredericka Mischina i
Osnovi marketinga, autora Davida Jobbera i Johna Fahyja.

O knjigama su govorili:
* Prof. dr Hasan Hanić, dekan Beogradske bankarske akademije, redaktor knjige Osnovi marketinga
* Dr Dejan Erić, profesor Beogradske bankarske akademije, redaktor knjige Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta
* Prof. dr Jozefina Beke Trivunac, profesor sa BK Univerziteta
* Predrag Đurković, dipl. ing., direktor Data Statusa

* Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta, autora Fredericka Mischina * Osnovi marketinga, autora Davida Jobbera i Johna Fahyja. Predavači na promociji

Gosti

­