­

logo bba1

 Contact

 

U ponedeljak, 26. septembra 2016. godine Una Sikimić odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom "Analiza faktora migracije kreditnih plasmana u neperformansne plasmane u poslovnim bankama Republike Srbije".

 

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su profesori našeg fakulteta: mentor dr Branko Živanović, predsednik prof. dr Hasan Hanić i član dr Lidija Barjaktarović, vanredni profesor na Poslovnom fakultetu Univerziteta Singidunum u Beogradu. 

 

26 Sept Una Sikimic

 

Una Sikimic 2

 

Una Sikimic 3

­