­

logo bba1

 Contact

 

Dr Attila Patheo, vanredni profesor na Corvinus Univerzitetu u Budimpešti, posetio je 11. marta 2008. godine Beogradsku bankarsku akademiju.

 

Dr Attila Patheo, vanredni profesor na Corvinus Univerzitetu u Budimpešti i dekan prof dr Hasan Hanić

­