­

logo bba1

 Contact

 

9. i 10. decembra 2014. Fakultet je u saradnji sa Institutom ekonomskih nauka organizovao međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom “New Economic Policy Reforms”.

Cilj konferencije bio je da okupi naučnike, istraživače i kreatore ekonomske politike iz različitih zemalja i da se obezbedi naučno-stručna podloga za delotvorno rešavanje izazova u oblasti nove ekonomske politike zasnovane na reformama.

Konferenciju su otvorili dekan Fakulteta, prof. dr Hasan Hanic, direktor Instituta ekonomskih nauka, prof. dr Dejan  Erić i predstavnik Ministarstva privrede Republike Srbije, Edvard Jakopin.

Na konferenciji su tokom dva dana svoje radove izlagali eminentni naučni radnici iz Francuske, Portugalije, Turske, Italije, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. 

9 dec otvaranjeOtvaranje konferencije, prof. dr Hasan Hanić     9 dec jakopinPomoćnik ministra privrede dr Edvard Jakopin

 9 dec risherProf. dr Xavier Richet

 

­