­

logo bba1

 Contact

 

Na poziv direktora Instituta prof. dr Dejana Erića visoka delegacija Ministarstva za nauku Republike Srbije u sastavu: prof. dr Ana Pešikan, ministar, prof. dr Ratko Jankov, zamenik ministra za osnovna istraživanja i gospođa Ana Pavličić, šef kabineta ministra posetili su 11. juna 2008. godine IEN i BBA. Na sastanku sa svim zaposlenima IEN razmotreni su postignuti rezultati u naučnoistraživačkom radu u prethodnom periodu i sagledani pravci budućeg razvoja.

Gospođa Ana Pavličić, prof. dr Ratko Jankov, prof. dr Ana Pešikan, dr Mirjana Radović-Marković i prof. dr Dejan Erić na ulazu u IEN   Gospođa Ana Pavličić, prof. dr Ana Pešikan, prof. dr Ratko Jankov, i prof. dr Dejan Erić

 

U nastavku posete visoka delegacija je obišla zgradu IEN/BBA i upoznala i sa nastavnim programima BBA i planovima obavljanja naučnoistraživačkog rada.

 

Visoka delegacija Ministarstva za nauku RS u razgovoru sa dekanom BBA, prof. dr Hasanom Hanićem

 

­