­

logo bba1

 Contact

 

Nastava na Fakultetu održava se prema rasporedu časova.

Studentima iz ugroženih područja izostanci će biti opravdani kao i naknadno polaganje ispita u dogovoru sa predmetnim nastavnikom

 

­