­

logo bba1

 Contact

 

Doc. dr Darko Vuković izlagao je referat pod naslovom The impact of quality of human capital on the main economic indicators of Southeast Europe countries at the NUTS 2 level na plenarnoj sesiji međunarodne konferencije “Information Technologies, Economics and Low: state and development perspectives (ITEL 2014)”, koja je organizovana u četvrtak, 03. aprila 2014. od strane Bukovinskog Univerziteta u Černivcima u Ukraijini.

3 april dv 1dr Yaroslav Vyklyuk (rektor Bukovinskog Univerziteta) dr Milan Radovanović (direktor Geografskog instituta SANU) dr Darko Vuković (docent Beogradske bankarske akademije)   3-april dv 2Bukovinski Univerzitet u Černivcima u Ukraijini

 

­