­

logo bba1

 Contact

 

Prva doktorska disertacija na Beogradskoj Bankrskoj Akademiji odbranjena je na temu  "ULAGANJA U LJUDSKE RESURSE KAO FAKTOR PRIVLAČENJA STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA SA POSEBNIM OSVRTOM NA FINANSIJSKU INDUSTRIJE SRBIJEdana 29.09.2009. godine. Tezu je odbranio mr Jovan Zubović, asistent na BBA i istraživač saradnik na IEN.

Disertacija je odbranjena pred komisijom prof. dr Živka Pržulj, predsednik, prof. dr Zvonko Brnjas, mentor, prof. dr Slobodan Aćimović.

Odbrani je prisustvovao veliki broj nastavnika i asistenata BBA i kolega sa IEN, gde je Jovan Zubović zaposlen.

 

sep29_jovanz1

sep29_jovanz2
sep29_jovanz3 sep29_jovanz4
sep29_jovanz5 sep29_jovanz6
­