­

logo bba1

 Contact

 

Na Fakultetu je 17. juna do 10. ujula realizovan seminar (nastava) iz primenjene ekonometrije.

Predavanja je izvodila Dragana Stanišić, doktorant Centra za ekonomska istraživanja Charles Univerziteta u Pragu.

17 jun ekonometrija 1Zoran Grubišić, Dragana Stanišić i Hasan Hanić

 

­