­

logo bba1

 Contact

 

Pomoćnik direktora Odeljenja za dokumentarne poslove Vesna Stus održala je 13. februara gostujuće predavanje studentima treće godine Fakulteta na temu "Instrumenti plaćanja u medjunarodnoj trgovini".

Studenti su imali priliku da steknu nova stručna i praktična znanja koja ce moći da primene tokom izvodjenja predstojeće profesionalne prakse.

­