­

logo bba1

 Contact

 

Doktorska disertacija mr Tatjane Mrvić pod nazivom "Rejting sistem kao faktor stabilnog razvoja finansijskog tržišta u Srbiji" sa izveštajem komisije stavljeni su na uvid javnosti (kabinet 207).

­