­

logo bba1

 Contact

 

Dekan BBA Fakulteta za bankarstvo osiguranje i finansije prof. dr Hasan Hanić i prof. dr Svetislav Paunović su od 16. -18. oktobra 2011. boravili u radnoj poseti Univerzitetu primenjenih nauka i Fakultetu za biznis i pravo u Frankfurtu. Tom prilikom su o mogućnostima saradnje razgovarali sa dekanom Fakulteta za biznis i pravo prof. dr Yvonne Ziegler, direktorkom programa „Medjunarodne finansije” prof. dr Andrea-om Gubitz, direktorom MBA programa „Preduzetnistvo i razvoj poslovanja” prof. dr Hans-Jurgen Weissbach-om, direktorom Kancelarije za medjunarodnu saradnju Univerziteta primenjenih nauka gospodinom Gunter Kleinkauf-om i koordinatorkom medjunarodne saradnje na Fakultetu za biznis i pravo gospodjom Anke Martinez-Wiesmann.

Tokom posete dogovoren je tekst Memoranduma o saradnji izmedju BBA Fakulteta za bankarstvo osiguranje i finansije i Fakulteta za biznis i pravo Univerziteta primenjenih nauka u Frankfurtu koji predvidja brojne mogućnosti razmene studenata, profesora kao i rada na zajedničkim nastavnim i istraživačko-razvojnim projektima.

 

17_okt_hanic_zieglerDekan prof. dr Hasan Hanić i dekan prof. dr Yvoune Ziegler 17_okt_bba_upnGunter Kleinkauf, direkor za međunarodnu saradnju, prof. dr Hasan Hanić, dekan BBA, prof. dr Yvoune Ziegler, dekan Fakulteta za biznis i pravo, prof. dr Svetislav Paunović, prof. dr Andrea Gubitz direktor program Međunarodne finansije
­