­

logo bba1

 Contact

 

U periodu od 25-27. maja u Parizu održana je redovna godišnja skupština i konferencija Medjunarodne asocijacije tržišta kapitala (International Capital Market Association - ICMA). Na poziv dekana ICMA Centra Henley Business School prof. dr Džona Borda predstavnici Fakulteta i Instituta ekonomskih nauka bili su prof. dr Ismail Musabegović i prof. dr Dejan Erić. Tema ovogodišnje konferencije bila je usmerena ka podizanju globalnih standarda u oblasti poslovanja sa hartijama od vrednosti na medjunarodnom tržišta kapitala.

25_maj_ICMA_2Prof. Erić, Mr. Martin Scheck, Chief Executive of ICMA and Prof. Musabegović 25_maj_ICMA_1Učesnici konferencije
­