­

Beogradska bankarska akademija, Institut ekonomskih nauka i Ekonomski fakultet Univerziteta u Koimbri, su 2011. godine izdali knjigu „Serbia and the European Union: Economic lessons from the new member states”, koja je rezultat međunarodne naučne konferencije.

 

­