­

Ekonomski fakultet, Tehničkog univerziteta u Košicama iz Slovačke u saradnji sa Beogradskom bankarskom akademijom i Institutom ekonomskih nauka, publikovao je monografiju pod naslovom „Influence of Global Economic Crisis on CEE Region – Possible Way Out”. Monografija predstavlja rezultat saradnje velikog broja institucija koje su se okupile oko projekta jačanja obrazovne i naučne saradnje između Ekonomskih fakulteta u okviru grupe V4 i zemalja jugoistočne Evrope. Projekat je realizovan od strane sledećih institucija: Ekonomskog univerziteta iz Bratislave (Slovačka), Fakulteta za menadžment u Karvinu (Češka), Fakulteta za menadžment u Čestohovi (Poljska), Ekonomskog fakulteta u Miškolcu (Mađarska), Ekonomskog fakulteta, Tehničkog univerziteta u Košicama (Slovačka), Beogradske bankarske akademije i Instituta ekonomskih nauka iz Beograda (Srbija). Monografija je rezultat istraživača koji su prezentovali svoje radove na naučnoj konferenciji „Economic Prospects in the Second Decade of the 21st Century – How to Get Out of the Crisis,” održanoj 14-15. aprila 2009. godine u Beogradu.

­